Maritim samarbeidsavtale med Brasil

Næringsminister Monica Mæland signerte mandag 16. november en maritim samarbeidsavtale med Brasil. - Vi ønsker avtalen velkommen og ser frem til å bidra fra næringens side, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Næringsminister Monica Mæland signerte mandag 16. november en maritim samarbeidsavtale med Brasil.

- Brasil er et av de viktigste internasjonale markedene for norsk maritim næring. Det  er derfor veldig bra at vi nå har fått på plass en maritim samarbeidsavtale, sier Monica Mæland.

Samarbeidsavtalen vil bidra til å styrke det maritime samarbeidet mellom Norge og Brasil.

Norges Rederiforbund mener MoU vil ytterligere styrke de bilaterale maritime båndene mellom våre to land. 

-Det norske maritime fotavtrykket i Brasil er betydelig og den maritime næringen har i mange år hatt god dialog med både brasilianske myndigheter og næringsliv. Det er positivt at man gjennom avtalen nå skaper en politisk ramme rundt en slik dialog. Vi ønsker avtalen velkommen og ser frem til å bidra fra næringens side, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Avtalen ble signert i forbindelse med H.K.H. kronprinsens offisielle besøk til Brasil denne uken. 

Under besøket ble det også arrangert et næringslivsseminar og delegasjonen besøkte skipsverftet Vard Niteroi for å synliggjøre det sterke norske maritime miljøet i Brasil. Selskapet Dof Subsea bygger offshorefartøy på dette verftet.

Flere norske rederi har kontorer i Brasil. Omtrent hvert fjerde offshorefartøy på sokkelen er norsk-kontrollert og det var i 2014 3300 anløp av norsk-kontrollerte skip i Brasil. Norske rederier tiltrekker seg også det øvrige norske maritime miljøet til Brasil.