- Lokalpolitikk fra seilskutetiden

Sterke lokalpolitiske interesser i Vestfold bruker dessverre valgkampen til å presse samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til ikke å flytte losbordingsfeltet i Oslofjorden fra Færder til Ringshaug.

Av Harald Solberg,

Viseadm dir, Norges Rederiforbund

Flytting av losbordingsfeltet er en overmoden sak. Endringen støttes av samferdselsministerens eget fagutvalg, de tyngste faginstansene når det gjelder sikkerhet til sjøs og næringsaktørene. Det er helt legitimt å kjempe for lokale arbeidsplasser, men det er synd at man gir inntrykk av at det foreligger sikkerhetsmessige grunner til å opprettholde dagens lokalisering av losbordingsfeltet.

Losbordingsfeltet ble lagt til Færder i seilskutetiden, siden dette var første landkjenning for skip som skulle inn Oslofjorden. Det er lite ved dagens moderne sjøtransport som minner om seilskutetiden. Sikkerhets- og navigasjonsmessige hjelpemidler har utviklet seg voldsomt.

I dag er det en betydelig sikkerhetsmessig risiko i at bordingsfeltet ligger på motsatt side av farleden. Resultatet er at store skip må krysse motgående trafikk for å ta om bord los. Ved å legge losbordingsfeltet lenger inn i farleden kan losen kan tas på og slippes av på riktig side av separasjonslinjen. Dermed reduseres risikoen. Det vil også føre til at bordingen vil skje i roligere farvann og ikke minst at trafikken flyttes ut av Færder nasjonalpark. Det er svært vanskelig å forstå motivene til de som kjemper for at store skip tvinges til seile inn i en nasjonalpark for å ta om bord, eller slippe av los.

Det har vært en rekke rapporter, både fra Det Norske Veritas (DNV GL), Kystverket og regjeringens eget fagutvalg, som har konkludert med at losbordingsfeltet trygt kan flyttes til Ringshaug. Rapportene slår fast at en slik endring vil nær halvere seilingstiden med los om bord, uten at det går ut over sikkerheten. En slik endring vil gjøre lostjenesten mer tidsbesparende og kostnadseffektiv. Det er på høy tid at infrastrukturen som skal sikre trygg ferdsel til sjøs styres av dagens behov, ikke av historiske forhold.