Krevende år for mange

- Det er en alvorlig og utfordrende situasjon i flere markeder og 2015 vil bli «et krevende år for mange». Det gjelder ikke minst i offshore, der fallet i oljeprisen rammer både leting og produksjon, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

I et intervju med Dagens Næringsliv 26. desember 2014 gjør Henriksen opp status for 2014.

Blant selskapene med størst prosentvis fall av shippingaksjene i året som har gått er tre tørrlastrederier, et kjemikalietankrederi og to offshore serviceskipsrederier.

Også neste år vil bli vanskelig, sier Sturla Henriksen til Dagens Næringsliv.

– Det er ikke bare hvor langt ned oljeprisen vil falle, men også hvor lenge fallet vil vare, som får konsekvenser for rederiene

Store forskjeller på segmentene og hvordan rederiene posisjonerer seg 

I desember 2014 ble det meldt om stadig nye toppnoteringer i spotmarkedsinntjeningen for store råoljetankskip. Samtidig er bildet stikk motsatt for offshore serviceskipsrederiene, der inntjeningen nå er elendig og oppdragene få, for skip som ikke arbeider på lange kontrakter.

– I desember 2008, under finanskrisen, var det omvendt; da falt tankratene 90 prosent mens ankerhåndteringsbåtene oppnådde stigende rater for korte oppdrag i spotmarkedet, sier Henriksen til avisen.

En sterkt økende del av den norske flåten er spesialfartøyer beregnet på offshoremarkedet.

– Fellesnevneren for offshore og mer tradisjonell shipping er at de norske rederiene gjennomgående har investert i svært spesialisert og avansert tonnasje, sier Henriksen. 

– Hvor alvorlig er situasjonen for norske rederier?

– Den norske utenriksflåten er mer avansert og diversifisert enn noengang. Det bidrar til å spre risikoen. Vi har beveget oss høyere opp i verdikjeden. Og norske rederier har vist en formidabel evne til omstilling og fornyelse.

Ny maritim strategi

Norges Rederiforbund har også store forventninger til regjeringens Maritime Strategi som legges frem våren 2015. 

- I tider med så mye usikkerhet er det særlig viktig med forutsigbare, robuste og konkurransedyktige rammebetingelser, sier Henriksen.

Han uttrykker bekymring over utviklingen i antall norske sjøfolk og i størrelsen på den delen av flåten som er registrert i de norske skipsregistrene.

– Vi trenger norske sjøfolk og den sjøbaserte kompetansen for at Norge skal utvikle seg som maritim nasjon. Derfor støtter vi sjømannsorganisasjonenes krav om en refusjonsordning for norske sjøfolk som ikke er dårligere enn de ordningene våre naboland opererer med, sier Sturla Henriksen.