ID kontroll på ferger fra Tyskland, Sverige og Danmark til Norge

I et møte med Politidirektoratet den 25. november ble Norges Rederiforbund informert om en innføring av midlertidig indre grensekontroll for fergeankomster til Norge.

Fra og med torsdag 26. november kl. 08:00 innføres det midlertidig indre grensekontroll for ferger som ankommer fra Sverige, Danmark og Tyskland til Norge. Dette vil gjelde ferger som har avgang etter 08:00 fra en av de ovennevnte lands havner til en norsk havn.

Norges Rederiforbund ved beredskapsavdelingen har varslet berørte rederier.