I krevende farvann

For første gang siden 2002 venter offshorerederiene nedgang i omsetningen. Den negative markedsutviklingen kan få betydelige konsekvenser for den maritime klyngen, mener administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Rederiene har negative forventninger til 2015, etter flere år med høy vekst.  Mens offshorerederienes inntekter på norsk sokkel steg med 11 prosent i 2014, venter de en nedgang på 7 prosent i 2015. Det viser rapporten «Norske offshorerederier: I krevende farvann», som ble overlevert finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland onsdag.  

Over halvparten av norsk offshorenæring opererer utenfor norsk sokkel, og globalt ventes omsetningen å falle med i overkant av 4 prosent i år. Det vil i så fall være første gang siden 2002 at inntektene går ned. 

Rederiene er også mindre optimistiske til egen lønnsomhet. Tre av fire venter et svakere driftsresultat i 2015 sammenlignet med i fjor. 

- Næringen har en krevende tid foran seg, sier Sturla Henriksen. Den negative markedsutviklingen kommet langt raskere og sterkere, og mot et helt annet internasjonalt bakteppe, enn de fleste kunne forestille seg for bare kort tid siden. 

Asia, Latin-Amerika og Afrika er viktige markeder for de norske offshore serviceskipsrederiene. I Brasil er hvert fjerde offshorefartøy kontrollert av norske rederier. 

Men selv om rundt 60 prosent av omsetningen for bransjen hentes utenfor norsk sokkel, vurderes fortsatt Norge som det klart viktigste markedet. 

Forventer fall i investeringsnivået

For første gang i historien er blant annet rigger i Norge tatt av kontrakt midt i kontraktsperioden. 

- Vi forventer at investeringsnivået på den norske sokkelen vil falle i 2015 og 2016. For dette segmentet betyr det at offshoreskip legges i opplag, flere ansatte er permittert og leveranser av skip ved norske verft er utsatt, sier Henriksen. 

Henriksen ønsker likevel ikke å svartmale situasjonen for offshorerederiene, som har vært gjennom nedturer før. 

- De er i utgangspunktet godt rustet for krevende omstillinger, sier Henriksen. Men det er avgjørende at det føres en aktiv maritim politikk, som sikrer gode og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre denne posisjonen i årene som kommer.

Les mer