Nominér din kandidat til Heyerdahlprisen 2017

Thor Heyerdahls internasjonale miljøpris ble lansert i 1999 i samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Thor Heyerdahl. Prisen deles ut hvert andre år til kandidater fra den maritime næringen som på fremragende vis har bidratt til det beste for miljøet. Nominér din kandidat til Heyerdahlprisen 2017 nå!  

Heyerdahlprisen skal gå til kandidater fra den maritime næringen som går lenger i sitt miljøarbeid enn det som følger av reglementet som gjelder for næringen. 

For å kvalifisere til prisen må kandidatene kunne vise til innovasjon og miljøarbeid i samsvar med Thor Heyerdahls ånd. Tiltak som kombinerer miljøfordeler med økt lønnsomhet blir tillagt vekt. Det skal også legges vekt på opplysningsarbeid eller løsninger på globale utfordringer.  

Heyerdahlprisen ble første gang delt ut i 2001. Tidligere vinnere er: Rolls Royce Marine (2013), Eidesvik Shipping (2011), Farstad Shipping (2009), Wallenius Wilhelmsen Logistics (2007), NYK Line (2005), International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) (2003) og Green Award Foundation (2001). Vinneren mottar en statuett av Nico Widerberg og et diplom.

Det er ingen begrensninger på hvem som kan nominere kandidater til prisen. Prisen kan ikke deles ut til myndigheter. 

Alle forslag blir vurdert av en ekspertkomite. 

Nominér din kandidat her