Invitasjon til seminar: Hvordan kan vi styrke konkurransekraften i norsk nærskipsfart?

Gruppe for nærskipsfart inviterer til seminar 11. november kl. 12:00-15:00 hos Norges Rederiforbund Rådhusgata 25. Blant innlederne er samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.

Medlemmene i Norges Rederiforbunds Gruppe for nærskipsfart bringer
Norge til Europa og Europa til Norge. Rederiene opererer i et tøft marked, i
direkte konkurranse med veitransporten. Før sommeren var det bred enighet
på Stortinget om å styrke sjøtransporten. Hvordan vil politikerne følge opp
sine egne ambisjoner om å flytte mer gods fra vei til sjø?

Vi spør:

Hvordan kan vi styrke konkurransekraften i norsk nærskipsfart?

Tid: 11. november 2015 kl. 12.00-15.00
Sted: Rådhusgata 25

Blant innlederne er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen, leder i Gruppe for Short Sea og administrerende direktør i Misje Rederi AS, Nils Magne Fjereide, samt en rekke representanter fra næringen og det politiske miljøet. Det blir også en paneldebatt med sentrale politikere fra Stortinget.

Påmelding her.

Se invitasjon i pdf her.