God og offensiv maritim strategi

Regjeringen har lagt frem en god og offensiv maritim strategi med viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse. Strategien har en bred tilnærming og legger et godt grunnlag for at vi kan opprettholde vår internasjonalt ledende posisjon også gjennom krevende tider, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner, og dette er en av landets største og viktigste næringer.  - I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig. Strategien legger til rette for omstilling og innovasjon for å høste av fremtidens store maritime muligheter, sier Henriksen.

Regjeringen følger i all hovedsak opp det regjeringsoppnevnte utvalget som har foreslått endringer i nettolønnsordningen og oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferjer og på norsk sokkel. -Gjennom oppmyking av fartsområdene legges det til rette for en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg. Dette vil bidra til å styrke Norges tyngde og innflytelse internasjonalt, sier Henriksen.

Forslagene om endringer i nettolønnsordningen innenfor flere viktige segmenter vil bidra til å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk. -Den praktiske sjøbaserte kompetansen er viktig for hele verdikjeden og styrking av nettolønnsordningen er derfor avgjørende for Norge som skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Verdiskapingen i vårt maritime miljø har doblet seg de siste ti årene. Mer enn 110.000 mennesker skaper nå hvert år verdier for 175 mrd. kroner her hjemme, og for første gang har norske rederier en årlig verdiskaping på over 100 mrd. kroner. I flere kommuner langs kysten står maritime bedrifter for mer enn halvparten av inntektene og arbeidsplassene.

Regjeringens strategi inneholder en lang rekke viktige tiltak innenfor kompetanse og utdanning, tiltak som vil bidra til en positiv utvikling innenfor grønn skipsfart, en mer serviceorientert sjøfartsadministrasjon og ikke minst bidra til at Norge beholder en ledende posisjon når det gjelder utviklingen i nordområdene. - Vi er glade for at regjeringen her i praksis følger opp sin erklærte ambisjon om at Norge også i fremtiden skal være en av verdens ledende maritime nasjoner, avslutter Sturla Henriksen.