Konkurransedyktig maritim politikk

Regjeringen la i mai fram en god og offensiv maritim strategi med viktige grep for å styrke det norske flagget og konkurransekraften til både norske sjøfolk og maritime bedrifter som opererer i en tøff internasjonal konkurranse.

-Strategien har en bred tilnærming og legger et godt grunnlag for at vi skal opprettholde vår internasjonalt ledende posisjon også gjennom krevende tider, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Henriksen mener det nå er det viktig at regjeringen følger opp strategien og sikrer at Norge også i fremtiden er en av verdens ledende maritime nasjoner. 

- I en tid der markedsforholdene er særlig utfordrende, er det ekstra viktig at den maritime politikken er forutsigbar og konkurransedyktig. Strategien legger til rette for omstilling og innovasjon for å høste av fremtidens store maritime muligheter, sier Henriksen.

Regjeringen følger i all hovedsak opp det regjeringsoppnevnte utvalget som har foreslått endringer i nettolønnsordningen og oppmyking av fartsområdebegrensningene i NIS innenfor utenriks kystfart, utenriksferjer og på norsk sokkel.

-Gjennom oppmyking av fartsområdene legges det til rette for flere kan flagge hjem skip og man vil se en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg. Dette vil bidra til å styrke Norges tyngde og innflytelse internasjonalt, sier Henriksen.

Forslagene om endringer i nettolønnsordningen innenfor flere viktige segmenter vil bidra til å styrke konkurransekraften til norske sjøfolk. -Den praktiske sjøbaserte kompetansen er viktig for hele verdikjeden og styrking av nettolønnsordningen er derfor avgjørende for Norge som skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

Regjeringens strategi inneholder en lang rekke viktige tiltak innenfor kompetanse og utdanning, tiltak som vil bidra til en positiv utvikling innenfor grønn skipsfart, en mer serviceorientert sjøfartsadministrasjon og ikke minst bidra til at Norge beholder en ledende posisjon når det gjelder utviklingen i nordområdene.

 - Vi er glade for at regjeringen her i praksis følger opp sin erklærte ambisjon om at Norge også i fremtiden skal være en av verdens ledende maritime nasjoner, avslutter Sturla Henriksen.