Konjunkturundersøkelse: Fra vondt til verre

Det siste året har et kraftig fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten slått hardt inn i norsk økonomi og i den maritime verdikjeden. Særlig har rigg og offshore-selskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems og en helt ny markedssituasjon. 

-Det er tøffe tider for mange maritime bedrifter, spesielt innen offshore. Dette vil gå fra vondt til verre i løpet av høsten og vi ser dessverre få lyspunkter i 2016. Maritime virksomheter utgjør en av våre største næringer, så dette vil slå rett inn i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

En undersøkelse gjennomført av Norges Rederiforbund viser at 2 av 3 rederier mener markedsutviklingen har vært negativ siden januar 2015. Samtlige riggselskap og 9 av 10 offshore service-rederier mener at markedet er forverret, og over halvparten forventer at situasjonen vil forverres ytterligere utover høsten, og i første halvår 2016.

-Det kraftige omslaget i næringen har kommet langt raskere og mot et helt annet internasjonalt bakteppe enn de fleste så for seg for et år siden. Dette slår nå kraftig inn i den maritime klyngen og verftene her hjemme, som hovedsakelig har sine leveranser til offshorerederiene, sier Henriksen.

Rederiene gjør nå det de kan for tilpasse seg de svært krevende markedene. De kutter kostnader ved oppsigelser og permitteringer, ved å legge skip i opplag, og de utsetter leveranser av nye skip.

Nedbemanning og flere fartøy i opplag

Konjunkturundersøkelsen viser at opplagstallene vil dobles fra over 50 skip og rigger i opplag i august til nær 100 fartøyer ved slutten av året. 

Den svake markedsutviklingen og flere fartøy i opplag slår også direkte inn på bemanningssituasjonen til selskapene. Konjunkturundersøkelsen viser at 30 rederier planlegger permitteringer og oppsigelser av sjøfolk og landansatte. 

-Det er viktig at regjeringen holder en tett dialog med næringen om utviklingen i markedsbildet og at de følger opp den omfattende pakken med tiltak som de la fram i maritim strategi, sier Henriksen.

 -Videre er det nå viktig at regjeringen gjør det den kan for å opprettholde et så jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel som mulig, ettersom dette er en viktig driver for betydelige deler av den maritime verdikjeden, avslutter Sturla Henriksen. 

Fakta:

Norges Rederiforbund har i dag nærmere 150 medlemmer. Selskapene har 1800 skip og rigger i Norge og utlandet.

Maritim næring skaper verdier for 175 milliarder i året og sysselsetter 110 000 personer. Rederiene alene skaper verdier for 100 milliarder kroner.

Undersøkelsen ble avsluttet 31. august 2015. 112 selskap har svart på undersøkelsen.