Forventninger om at ny maritim politikk iverksettes fra årsskiftet

Norges Rederiforbund forventer en rask oppfølging av fartsområdeutvalget og innretningen på nettolønnsordning. -En rask oppfølging av maritim strategi og ikrafttredelse av endringene vil være avgjørende for å sikre at innflaggingspotensialet utnyttes fullt ut, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

-Flere skip inngår for tiden langtidskontrakter som krever europeisk flagg. For at disse skipene skal gå med norsk flagg, må endringene komme på plass fra nyttår. Norges Rederiforbund mener regjeringen må sikre at ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk gjelder fra første termin 2016 og at endringer i forskrifter som regulerer fartsområde trer i kraft fra 1. januar 2016. Det er viktig at ikke de politiske beslutningene kommer etter at de kommersielle grepene er tatt, sier Sturla Henriksen.

Rederiene varslet allerede i sommer at en rekke skip vil bli flagget hjem dersom endringene kommer på plass fra 1. januar 2016.

-Vi står i fare for å miste verdifull kompetanse både på sjø og på land. Det haster med å følge opp maritim strategi og at man får iverksatt en styrket nettolønnsordning, sier Henriksen.