Norske rederier flagger hjem

Flere norske rederier varsler allerede nå at de vil flagge hjem skip etter at regjeringen la frem sin maritime strategi fredag. En undersøkelse Rederiforbundet har gjort viser så langt at 8 rederier varsler at mer enn 24 skip vil bli flagget hjem fra utenlandske registre til NIS når endringene trer i kraft.

-Dette viser at god maritim politikk virker raskt. Gjennom oppmyking av fartsområdene legges det til rette for en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg, og vi ser nå den umiddelbare effekten av dette. Flere skip under norsk flagg vil være positivt for norske arbeidsplasser og styrke Norge som skipsfartsnasjon og vår tyngde og innflytelse internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Både offshore-skip og skip i nærskipsfart står på listen så langt.   Hittil har det ikke vært tillatt å benytte NIS-registrerte skip i nærskipsfart eller på norsk sokkel.  Nå gis det åpninger for dette.  Flere rederier sier til Rederiforbundet i dag at de nå vurderer innholdet i strategien nærmere, og at de er positive til å flagge inn flere skip.

Pr 1. april var det det 528 skip i NIS-registeret.

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Verdiskapingen i vårt maritime miljø har doblet seg de siste ti årene. Mer enn 110.000 mennesker skaper nå hvert år verdier for 175 mrd. kroner her hjemme, og for første gang har norske rederier en årlig verdiskaping på over 100 mrd. kroner. I flere kommuner langs kysten står maritime bedrifter for mer enn halvparten av inntektene og arbeidsplassene. 

 

Kontaktperson:

Tove Åstasund Iversen, kommunikasjonsrådgiver. Tlf: 92836811