Fartsområdeutvalgets innstilling del 2

Arbeidet i del to av Fartsområdeutvalg er avsluttet og utvalget har fredag 16. januar levert sin innstilling til Næringsministeren. 

Bakgrunnen for utvalgets siste rapport er basert på at oppslutningen om NIS har vært fallende over en lang periode.  NIS ble etablert for å kunne gi norske rederier et internasjonalt konkurransedyktig alternativ under nasjonalt flagg. 

Utvalgets anbefalinger er delt i to deler. Første del gjelder tiltak for sysselsetting av norske sjøfolk i NIS og annen del styrking av konkurranseevnen til NIS som register.