Christian Radich blir skoleskip

Etter 10 år blir Christian Radich igjen skoleskip for ungdom. 65 elever fra maritime fag får nå mulighet til å sikre seg unik fagkompetanse og fartstid om bord på fullriggeren. I dag besøkte statsråd Monica Mæland skipet.

Det er Stiftelsen Christian Radich, Sjøfartsdirektoratet og Færder videregående skole i Vestfold, med støtte fra landets fylkeskommuner som har gått sammen for å gi skoleelever mulighet til en unik opplæringstid på seilskuten. I åtte måneder skal de seile på de syv hav, samtidig som de får fartstid, noe som gir fagbrev og ferdighetssertifikat på rekordtid.

- Den kompetansen dere skal få, trenger vi for å bygge Norges posisjon som maritim nasjon, sa næringsminister Monica Mæland da hun hilste lærlingene om bord i dag.  Også Rederiforbundet er opptatt av at dette er et viktig løft for kompetansebygging i næringen.

 -Maritim kompetanse er helt nødvendig for å ivareta vår posisjon som sjøfartsnasjon.  Praktisk erfaring fra sjø er en nøkkel til teknologiutvikling og innovasjon i hele den maritime klyngen. Selv i krevende tider er det viktig å tenke langsiktig. Dette tilbudet er derfor et viktig bidrag til å styrke vår maritime fremtid,  sier seksjonsleder for kompetanse i Rederiforbundet, Karin Gjerløw Høidahl.

Christian Radich ble bygget som skoleskip i 1937. De siste årene har hun hatt oppdrag som utdanningsplattform for Sjøforsvaret. Det har lagt grunnlaget for bevaring av kompetanse om bord og godt vedlikehold. I år har Sjøforsvaret avsluttet bruk av skuta, og Christian Radich sto i fare for å måtte gå i opplag.

Olav Sollie, styreleder i Stiftelsen Christian Radich er glad for at skipet nå igjen skal tilbake til sitt opprinnelige formål;  

- Praksisplasser med videregående maritime elever tar oss til kjernen av vår oppgave- å bevare og formidle. Det er spennende at det er høyst relevant å tufte fremtidens kompetanse på fortidens kunnskap, sier han.

Når elevene er ferdige om bord i slutten av mai 2016, fortsetter Christian Radich sin sommervirksomhet uforandret, med skoleturer, kveldsturer og deltakelse i Tall Ships Race.