Brudd i riggforhandlingene

Norges Rederiforbund gjennomførte 21. mai mellomoppgjørsforhandlinger for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring m.v. på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel med Industri Energi, SAFE og DSO. Partene kom ikke til enighet og oppgjøret går nå til Riksmekleren.

- Boreentreprenørene er i en særdeles vanskelig markedssituasjon med permitteringer og oppsigelser av ansatte både offshore og i landadministrasjonen.  Det er ingen umiddelbar utsikt for bedret kontraktsinngang og næringen blir nå presset med krav om betydelige kostnadsreduksjoner. Arbeidsgiversiden er skuffet over at man ikke lykkes med å etablere en felles forståelse for at næringen har behov for å videreføre avtalen uendret frem til hovedoppgjøret 2016, sier leder for forhandlingsutvalget i Norges Rederiforbund  Jakob Korsgaard fra Maersk Drilling.