Bellona roser norske rederier

Bellona roser norske rederier. Stadig flere av dem dropper å sende gamle skip til opp-hugging på strendene.

Stadig flere rederier tar kostnaden ved å hugge skipene i Kina eller andre land der resirkuleringen skjer under bedre kontroll.

Forrige vinter eksploderte motoren i den tidligere Teekay-tankeren «Leyte Spirit» under demontering på stranden i Chitta­gong i Bangladesh. Tre arbeidere ble skadet under slukningsarbeidet. I kjølvannet av ulykken besluttet rederiet å endre sin praksis ved salg av eldre skip.

– Vi ser nå en klar holdningsendring blant rederibedriftene, sier Sigurd Enge i miljøstiftelsen Bellona til Dagens Næringsliv 26. januar. 

En fersk oversikt  fra Bellonas internasjonale samarbeidspartner NGO Shipbreaking Platform viser at ingen norske skip ifjor gikk til opphugging på strendene i Pakistan eller Bangladesh.

På fire og et halvt år, frem til høsten 2013, var 107 utrangerte norske og norskkontrollerte skip sendt til opphugging på strendene i Bangladesh, India og Pakistan. Siden har antallet sunket kraftig, og ifjor ble det ifølge NGO Shipbreaking Platforms oversikt ikke solgt norske skip for skraping hverken til Bangladesh eller Pakistan, skriver Dagens Næringsliv.

– Svært få norske skip går nå til «beaching», og der dette skjer er det særskilt behov for grundig oppfølging, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til avisen.

Ifølge ham har forbundet lenge vært «svært bekymret» for de forholdene som mange skip hugges opp under.

 – Vi har engasjert oss sterkt for å sikre at hugging av skip skjer på en ansvarlig måte. Sammen med norske myndigheter tok vi initiativet til Hong Kong-konvensjonen for forsvarlig opphugging av skip som ble vedtatt i 2009. Konvensjonen var en viktig milepæl i arbeidet med å forbedre forholdene ved opphuggingsverftene, spesielt i Asia. Vi har verdens strengeste praksis for anbefaling til våre medlemmer om resirkulering av skip, og vi er det første rederiforbund i verden som har sagt nei til hugging i Bangladesh. Våre medlemmer har gjennomgående svært strenge rutiner for hugging, sier Henriksen.