- En humanitær katastrofe

Antall båtflyktninger over Middelhavet øker og Rederiforbundet mener norske og internasjonale myndigheter må gjøre mer. -Dette er en humanitær katastrofe med alvorlige og langvarige konsekvenser. Norske skip og mannskap gjør en formidabel innsats, og vil fortsette med det. Men det er norske og internasjonale myndighetene som må ta hovedansvaret for å løse situasjonen. Dette kan ikke overlates til italienerne og sivil skipsfart alene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

I 2014, anslås det at 230 000 mennesker la ut på ferden over Middelhavet med kurs mot Europa, hvorav 170 000 endte opp i Italia. I år forventer Frontex at tallet vil stige til mellom 500 000 og en million flyktninger.

– Det har vært en generell økning i båtflyktningestrømmen i vinter og for få dager siden reddet et norsk skip 95 personer utenfor Libya, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. Vi følger sitasjonen nøye og er i kontakt med de rederiene som er der.

 Norges Rederiforbund har det siste året hatt møter og tett dialog med norske og utenlandske myndigheter og organisasjoner om situasjonen. Sammen med rederiene har Norges Rederiforbund også utarbeidet retningslinjer for skip og mannskap som jobber i Middelhavet.

Sivile handelsskip plukket opp over 40 000 mennesker i 2014 i 882 redningsoperasjoner.

Norskeide skip deltok i mellom 30 og 40 redningsaksjoner i 2014 og bidro til å redde 5000 båtflyktninger.

- Det er mellom 20 og 30 norske skip i området og både skip og mannskap gjør en formidabel innsats. Denne type opplevelser er krevende for mannskapene som i utgangspunktet ikke er trent på å håndtere denne type situasjoner, avslutter Henriksen.

Sturla Henriksen og Jan Egeland i Flyktninghjelpen ble intervjuet om tema i NRK Aktuelt 15. april 2015.