Årskonferansen 2015

350 deltagere fra rederier, maritim næring, beslutningstakerne og maritime organisasjoner deltok på Rederiforbundets Årskonferanse Navigating in a New Climate.

Tema for konferansen, som ble åpnet av Lars Peder Solstad, President i Rederiforbundet, og moderert av BBC-world journalisten Zeinab Badawi, var geopolitikk, globalisering og klimautfordringen.

Økte geopolitiske spenninger og lav og usikker vekst i verdensøkonomien slår nå direkte inn i den maritime næringen.

-Som en liten, åpen økonomi, handler vi halvparten med utlandet. Vi påvirkes sterkt av globale hendelser, også som en av de største skipsfartsnasjonene i verden, sa administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen i sitt innledningsforedrag.

Blant innlederne på årets konferanse var også tidligere generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen. Han understreket at de maritime transportsystemene er sårbare terrormål og  at maritim sikkerhet er en av de største sikkerhetsutfordringene verden står ovenfor i årene som kommer. 

- Dersom terrorister får kontroll over en av de maritime transportsystemene, slik som Suez-kanalen, vil det få dramatiske konsekvenser for verdenshandelen, sa Fogh Rasmussen.

Andre innledere var Generalsekretær i Norsk flyktningeråd Jan Egeland, leder for OECDs samarbeidsforum DAC Erik Solheim, Oxford-professor Ian Goldin, næringsminister Monica Mæland (H), administrerende direktør i Klaveness, Lasse Kristoffersen og president i Kleven verft, Kjersti Kleven.

 

VIDEO