Velkommen til ny arbeids- og sosialminister

- Vi ønsker Anniken Hauglie velkommen som ny arbeids- og sosialminister, sier Sturla Henriksen, adm. direktør i Norges Rederiforbund.

Det siste året har det globale markedsbildet endret seg kraftig for hele verdikjeden offshore. Rederiene og de ansatte gjør nå hva de kan for å overleve i et tøft marked; de effektiviserer, nedbemanner, omstrukturerer, går ned i lønn, endrer rotasjon og legger skip og rigger i opplag. Det er viktig at arbeids- og sosialministeren følger situasjonen tett og i god dialog med næringen og arbeidslivets parter, uttaler Henriksen.

Vi vil takke Robert Eriksson for godt samarbeid og ønske ham lykke til videre, avslutter Henriksen.