Seminar: Forsikringer og Arktis

Nordisk institutt for sjørett inviterer sammen med Norges Rederiforbund og Cefor (The Nordic Association of Marine Insurers)gl til seminaret Forsikringer og Arktis den 15. april 2015.

Seminaret er finansiert av Finansmarkedsfondet. Gard, Skuld, Norwegian Hull Club og Den Norske Krigsforsikring for Skib er samarbeidspartnere.

Blant innlederne er administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet Kari-Anne Hansen Ovind og fagdirektør Siv Christin Gaalaas, Nærings- og fiskeridepartementet.

Seminaret finner sted fra klokken 11 til 18 i Norges Rederiforbunds lokaler i Rådhusgaten 25. Det serveres lunsj klokken 1230.

Se hele programmet her.