En verdig markering av 8. mai

-Den friheten vi nyter godt av i dag kostet mye for sjøfolk under andre verdenskrig. Derfor er det så viktig at vi med verdighet og respekt minnes de som ga sitt liv i kampen for frihet og fedreland, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen. 8 mai deltok han på høytidelig markering av frigjøringsdagen på Akershus festning. 

Sammen med representanter fra Kongehus og regjering deltok Rederiforbundet på markeringen av frigjøringsdagen på Akershus festning. Fra 1939 til 1945 var norske og andre sjøfolk konstant utsatt for trusler, torpederinger og angrep.  4 700 norske sjøfolk omkom og halvparten av utenriksflåten gikk ned etter angrep fra tyske skip eller ubåter.

Rederiforbundet la også ned krans ved krigsseilermonumentet på Bygdøynes. Den tradisjonelle 8. mai-seremonien markerte at det i år er 75 år siden krigsutbruddet og 70 år siden frigjøringen. Prinsesse Astrid, utenriksminister Børge Brende, forfatteren Kristine S. Henningsen og Det norske Sjømannskor bidro til at det ble en meget høytidelig og verdig markering. 

Mange hjemvendte norske sjøfolk hadde traumer etter krigsopplevelsene, men fikk lite støtte fra det offisielle Norge. I det norske samfunnet var det generelt liten forståelse for den typen senskader som sjøfolkene led av, og som vi kan mye mer om i dag.  Først i 2013 fikk krigsseilerne en beklagelse fra norske myndigheter for behandlingen de fikk etter andre verdenskrig