5000 riggjobber på norsk sokkel i fare

Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse viser at samtlige riggselskap og 9 av 10 offshore service-rederier mener at markedet er forverret, og over halvparten forventer at situasjonen vil forverres ytterligere utover høsten, skriver Stavanger Aftenblad 1. oktober.

- Situasjonen vi har, slår rett inn på norsk sokkel. En veldig vanskelig situasjon som blir mer krevende framover. Slik vi ser det, går vi fra vondt til verre i løpet av den nærmeste tiden, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, til Aftenbladet.

Ni rigger lå  opplag i slutten av august og ved ved utgangen vil tallet øke til 11. Dersom markedssituasjonen ikke bedrer seg vil 11 rigger på norsk sokkel gå av kontrakt i år og ytterligere 12 rigger vil tas av kontrakt i 2016. I følge Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse går markedsbildet offshore fra vondt til verre i løpet av året.

Situasjonen er ennå mørkere for serviceskip offshore. Her vil det skje mer enn en fordobling av skip som legges i opplag. Fra 36 til 78 ved utgangen av 2015. Det viser Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse.

-Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve i et krevende marked. De legger skip og rigger i opplag, sier opp og permitterer ansatte, ombemanner, utsetter og kansellerer nye ordrer for å dempe virkningene av oljenedturen. Det er viktig at regjeringen holder en tett dialog med næringen om utviklingen i markedsbildet, sier Henriksen til avisen.

Forbundet regner med et nøkternt anslag på 200-220 jobber i gjennomsnitt per rigg. Mange har allerede mistet jobben. Med 23 rigger uten oppdrag, kan det totalt være snakk om rundt 5000 riggjobber som forsvinner fram mot utgangen av neste år, skriver Stavanger Aftenblad.

Situasjonen er bekymringsfull, påpeker Henriksen. Han ser også en opphopning av offshore serviceskip på norsk sokkel. Skip som trekker hjem til det norske spotmarkedet når markedet ute i verden også hardner til som følge av den lave oljeprisen.

- Det er ingen tvil om at fallet slår kraftig inn i fastlandsøkonomien. For hvert skip som bygges ved norske verft, er det typisk 70 til 100 norske bedrifter over hele landet som leverer utstyr og tjenester. Hver arbeidsplass på verftet gir grunnlag for fem arbeidsplasser i øvrige deler av det maritime miljø, sier Henriksen.

- Vår melding til myndighetene er at det må stimuleres til å opprettholde aktiviteten så mye som mulig på norsk sokkel, påpeker Henriksen.