-Grønt taktskifte i næringslivet

Nye tall viser at norske skip har redusert sine CO2 utslipp med om lag 19 prosent de siste fire årene. Dette viser at mye er mulig og at skipsfarten og næringslivet er et viktig redskap for å nå målene om reduserte klimautslipp, sa CEO Sturla Henriksen da Rederiforbundet samlet næringsliv og organisasjoner til diskusjon 21 dager før COP21.

Med en av verdens største og mest miljøvennlige flåter er skipsfart et område der Norge kan gjøre en forskjell .  Fergefornyelse, landstrøm og batteridrift er noen av regjeringens tiltak som skal sikre grønn vekst i maritim næring og bidra til å redusere utslippene fra skipsfarten. Miljøvennlig skipsfart er også del av regjeringens klimaambisjon inn i klimaforhandlingene i Paris i desember.

Lasse Kristoffersen i Klaveness er opptatt av at det må stilles krav til næringen selv om det nå er vanskelige tider i enkelte segmenter. -Jo mer det koster å forurense, jo mer grønn teknologi vokser frem, sier han og legger til

-Vi må være proaktive og lage rammebetingelser vi tror på selv.  Kostnad på bunkers ligger rett foran oss og vil være en god løsning for å få ned utslippene til sjøs, sier han.

Rederiforbundet mener norsk næringsliv har mye å bidra med og at det er flere gode grunner til at næringslivet både kan, må og vil engasjere seg i klimaspørsmål. Viktigst er kanskje at vi står overfor et grønt taktskifte der det vokser frem en forståelse av noe må gjøres og at vi ikke kan fortsette slik vi gjør.

I dag arbeides det intenst med teknologiske, operasjonelle og kommersielle løsninger for ytterligere energieffektivisering og utslippsreduksjoner i skipsfarten. Dette arbeidet har gjennom mange år gitt betydelige resultater.  For eksempel er energiforbruket ved å frakte en container fra Asia til Europa i dag bare en ti-del av hva det var på begynnelsen av 1980-tallet. 

- Næringslivet sitter på kompetansen, på teknologien og til syvende og sist viljen og evnen til å investere i nye, mer miljøvennlige løsninger, sier Henriksen.  

Fakta:

Internasjonal skipsfart er ikke en del av klimaforhandlingen i Paris, men reguleres av FNs skipsfartsorgniasjon IMO. Skipsfarten er i dag den eneste industrien som er gjenstand for internasjonal regulering på CO2. Skipsfarten, representert ved International Chamber of Shipping (ICS), har forpliktet seg til en reduksjon av CO2 utslipp på 50 % innen 2050. FNs internasjonale skipsfartsorganisasjon IMO har også vedtatt at skip konstruert fra 2025 skal være mer enn 30 % mer effektive enn de som er konstruert på 2000 tallet.  Samtidig pågår det et kontinuerlig arbeid med energieffektivisering i rederiene.

1. desember arrangerer Rederiforbundet konferansen "Shipping - part of the climate solution" i Paris under COP21. Journalister eller andre som ønsker å motta en invitasjon kan kontakte cw@rederi.no