Lanserte bok om utenlandske krigsseilere

Boken "De var også krigseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig" ble lansert i dag.  Stiftelsen Arkivet gir ut boken i samarbeid med Jon Michelet og Rederiforbundet.

Mange personer, grupper og hendelser fra andre verdenskrig blir ved jevne mellomrom trukket fram som glemt eller fortiet. Dokumentasjon og historisk forskning gjør oss i stand til å sette historiske hendelser i et nytt lys.

Nå er tiden kommet for å trekke frem de utenlandske sjøfolkene som seilte på norske handelsskip i krigsårene. Få vet at nær tusen utenlandske sjøfolk omkom mens de tjenestegjorde på norske skip, enda færre vet navnene på de omkomne eller hvilke skip de tjenestegjorde på.

Boken «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig»tar for seg dette hittil ukjente kapittelet i historien om Norge og andre verdenskrig.

Boken er redigert av historiker Bjørn Tore Rosendahl ved Stiftelsen Arkivet. I tillegg er det bidragsytere fra Norge, Sverige, Nederland og Storbritannia. Bokens ulike tekster gir en dypere forståelse av historien om de utenlandske sjøfolkene og hvordan deres innsats kunne bli glemt etter krigen.