- Aldri mer 9. april

- Den friheten vi nyter godt av i dag kostet mye for sjøfolk under andre verdenskrig. I dag, 75 år etter okkupasjonen av Norge, minnes vi de norske krigsseilerne og deres innsats under 2. verdenskrig, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Fra 1939 til 1945 var norske og andre sjøfolk konstant utsatt for trusler, torpederinger og angrep. 4700 norske sjøfolk omkom i løpet av krigen og flere enn 700 norske skip fra handelsflåten gikk ned etter angrep fra tyske ubåter og fly. Det utgjorde om lag halvparten av vår utenriks handelsflåte den gang.

Mange hjemvendte norske sjøfolk hadde traumer etter krigsopplevelsene, men fikk lite støtte fra det offisielle Norge. I det norske samfunnet var det generelt liten forståelse for den typen senskader som sjøfolkene led av, og som vi kan mye mer om i dag.  Først i 2013 fikk krigsseilerne en beklagelse fra norske myndigheter for  behandlingen de fikk etter andre verdenskrig

Også i dag er den norske flåten en viktig norsk beredskapsressurs. Mer enn 1800 norske skip seiler over hele verden og bidrar ofte i krisesituasjoner. Men det kan ikke sammenlignes med den innsatsen som ble gjort i krigsårene.