- Næringslivets stemme er viktig i debatten om Arktis

Det er viktig at næringslivet engasjerer seg i den offentlige debatten om en bærekraftig utvikling i Arktis, sa Sturla Henriksen i sitt innledningsforedrag under WPC leadership konferansen i Tromsø. Olje og energiminister Tord Lien åpnet konferansen som i tre dager samler 300 delegater fra 80 land.

Det er spesielt tre forhold av særlig interesse for den maritime næringen i nord; energiutvinning offshore, destinasjonstransport og transpolar gjennomfart.

-Gjennomseilinger gjennom den nordlige sjørute er kanskje det som har fått mest oppmerksomhet, sier Henriksen, - likevel er det destinasjonstransport  som vil være den mest relevante grenen av næringspotensialet for maritim næring i nord, både på kort og mellomlang sikt.

Han understreker at Rederiforbundet er opptatt av at utviklingen av kommersiell aktivitet i Arktis fordrer en trinnvis, forsiktig tilnærming basert på vitenskapelig, erfaringsbasert og praktisk kunnskap.

 -Polarkoden som ble godkjent i midten av mai var en viktig milepæl i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Henriksen. Likevel er det fortsatt behov for omfattende utbygging av relevant infrastruktur og utvikling av tilfredsstillende industrielle standarder.

 Rederiforbundet har i lang tid hatt fokus på den utviklingen som skjer i nordområdene. Med det utgangspunkt at næringslivet kan og bør engasjere seg i utviklingen i Arktis, lanserte Rederiforbundet i 2014 Arctic Business, - en møteplass for selskap som opererer, eller har planer om å operere i arktiske strøk.  Arctic Business Council ble etablert samtidig. Forumet har sitt neste møte under Nor Shipping 2. juni.