Viktige maritime høringsmøter

- Det er positivt at regjeringen vil styrke norsk konkurransekraft og bidra til å sikre vår posisjon som maritim nasjon, sier adm. direktør Sturla Henriksen. Næringsminister Monica Mæland skal besøke fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi. Første møte finner sted i Stavanger mandag 15. september.

Norge er i dag en ledende nasjon i internasjonal skipsfart. Maritim næring sysselsetter  flere enn 105.000 mennesker i Norge og skaper verdier for 160 milliarder årlig. Samtidig har vi verdens 5. største flåte målt i verdi. For å opprettholde og styrke denne posisjonen er det viktig at norske myndigheter sikrer konkurransedyktige rammebetingelser for vekst og verdiskaping, legger Henriksen til.

Regjeringens strategi skal etter planen være klar til neste vår og det legges vekt på åtte satsingsområder;  mulighetene innen maritim og marin virksomhet, internasjonale rammebetingelser, maritim utdanning, forskning og utvikling, grønn skipsfart, skipsregistre, nasjonale rammebetingelser og nordområdene.