Søknadsrekord til Maritime Trainee

650 studenter og 1700 søknader. Årets Maritime Trainee-opptak ble rekordhøyt. Første uken i november var de beste samlet for audition i Oslo

ull 10 av Maritime Trainee-programmet starter høsten 2015. Men allerede i november i år var 54 av de beste kandidatene inne for opptak for de 20 trainee-stillingene.

Norges Rederiforbund har tatt intitiativet til programmet, der maritime bedrifter samarbeider om rekrutteringen. Hver deltagende bedrift ansetter selv sin eller sine traineer i en periode på to år. Blant årets bedrifter er Teekay, Wilh. Wilhelmsen, Hoegh Autoliners, DNV-GL og DNB. 


-Alle kandidatene er masterstudenter, hovedsaklig innenfor ingeriørfag, økonomifag eller jus, og de fleste har studieretninger innenfor shiping, offshore eller maritim næringe, sier Cathrine Sørensen til Finansavisen 12. november.