Nye sikkerhetsregler i Arktis

Polarkodens sikkerhetsdel er godkjent av IMOs 170 medlemsland. Avtalen er internasjonalt bindende og betyr at skip som skal seile i polare strøk må tilfredsstille sikkerhetskravene i koden.

Det er svært gledelig at denne avtalen nå er godkjent, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen.   - Aktiviteten i nordområdene er ventet å øke kraftig de neste årene. Så langt har det ikke vært et eget regelverk for polområdene, men det sier seg selv at det må være andre regler som gjelder i arktiske strøk enn en soldag i Middelhavet. Det har vi nå fått på plass, og det er svært viktig.

Det nye regelverket vil tre i kraft i 1. januar 2017 og angir tilleggskrav til fartøyet vedrørende skrog, stabilitet, maskineri, navigasjon, kommunikasjon, livredningsutstyr samt krav om operasjonsmanual, egne prosedyrer for planlegging av seilas og mannskapets kompetanse; - alt for å sikre at fartøyet og mannskapet er forberedt på den virkelighet som møter dem i de polare farvann.  Det vil i tillegg bli utstedt egne Polarkodesertifikat for fartøyene der fartøyskategori, is-klasse og temperaturbegrensing vil bli angitt.

Norske myndigheter og Rederiforbundet har vært pådrivere for å få på plass Polarkoden.  Koden består av to deler; - en sikkerhetsdel og en miljødel. Miljødelen forventes godkjent i mai i 2015.

At sikkerhetsdelen nå er på plass er en viktig milepel for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Henriksen.  Den arktiske naturen er sårbar og har lang restitusjonstid etter inngrep og ulykker. Vi ønsker ikke at skip og mannskap uten nødvendig utstyr og kompetanse skal kunne seile i disse sårbare områdene, sier han.