NOR-forhandlingene i gang

I dag startet forhandlingene NOR-oppgjøret mellom Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund

Forhandlingene gjelder hovedrevisjon av overenskomstene for ca 10.000 ansatte på NOR – registrerte skip i utenriksfart. Det er satt av to dager til forhandlingene.