RS 155 Bendt R. Rasmussen

Kjøper "nautiske mil"

Norges Rederiforbund støtter Redningsselskapets dugnadskampanje og kjøper nautiske mil til jul. Hver nautisk mil bidrar til å dekke drivstoff, vedlikehold, utstyr og mannskap på den redningsskøyta som ligger nærmest giveren.

– Vi er glad for å kunne støtte Redningsselskapets arbeid ved å kjøpe nautiske mil til jul. Redningsselskapets innsats er viktig for alle som ferdes på kysten og jeg oppfordrer flere bedrifter til å gjøre det samme, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.

 
Norge har en av verdens lengste kyststriper. Kjører du båt inn i hver fjord og rundt øyene fra sør til nord, kommer du opp i 50 000 nautiske mil – hele 92 500 kilometer. Så langt i år har Redningsselskapets 45 operative redningsskøyter assistert over 12 500 personer på sjøen, og reddet livet til 20 menn og to kvinner.

– Våre folk sørger for at en bestefar, en ektemann eller en mor kommer hjem til en familie og et lokalsamfunn som blir lykkelige i stedet for tynget av sorg. Når før jul oppfordrer vi norske bedrifter til å bidra i vår dugnad for å få alle som ferdes på sjøen trygt hjem ved å kjøpe nautiske mil til drift av den nærmeste redningsskøyta, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Å drifte en redningsskøyte i en nautisk mil (1 852 meter) koster 500 kroner. Summen dekker drivstoff, vedlikehold, utstyr og mannskap på redningsskøyta som er nærmest giveren.
– Jeg håper at bedriftene utfordrer hverandre og på den måten bidrar til enda bedre beredskap langs kysten vår, sier Lind.
 
På dugnadens hjemmeside nautiskmil.no , kan alle givere kan følge med på hvor mange nautiske mil som er samlet inn til den lokale redningsskøyta som de støtter.
Også privatpersoner er velkommen til å kjøpe nautiske mil.

Fakta om Redningsselskapets dugnad «Nautisk mil»:
  • 2 000 bedrifter, 30 havner og 80 kommuner har bidratt siden kampanjestart høsten 2013.
  • Giverne har til sammen kjøpt over 12 500 nautiske mil
  • En nautisk mil koster 500 kroner, og er et symbolsk beløp for hva det koster å drifte en redningsskøyte i 1 852 meter
  • Hver giver mottar en takkediplom med bilde av skøyta de har støttet.