Norske offshorerederier – skaper verdier lokalt, vinner globalt

n norskkontrollerte flåten av offshore serviceskip vokser raskt og teller i dag rundt 600 fartøyer. -Norske offshorerederier sysselsetter 15 000 personer og skaper verdier for 38 milliarder kroner. Dette betyr at de representerer i underkant av en fjerdedel av den samlede verdiskapingen i den norske maritime næring, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Den norske offshoreflåten er en av verdens mest moderne og avanserte flåter, og er den nest største etter USA. Markedsverdien på de rundt 600 skipene er over 230 milliarder kroner viser rapport «Norske offshorerederier – skaper verdier lokalt, vinner globalt». Den er laget at Menon Business Economics på oppdrag fra Norges Rederiforbund.

Tallene viser sterk vekst fra 2011 til 2012; driftsinntektene er opp 22,5 prosent, verdiskapingen 33 prosent og antall ansatte har steget 14 prosent. Økningen har vært spesielt sterk i seismikk og subsea konstruksjon.

Både driftsinntekter og verdiskaping er mer enn firedoblet fra 2004 til 2012. Antall ansatte er mer enn doblet.

- Fra å være en av verdens ledende nasjoner på havet, tar vi nå stadig sterkere globale markedsandeler for operasjoner både i og under havet, sier Henriksen.

Over halvparten av driftsinntektene hentes i dag utenfor norsk sokkel. Spesielt Asia, Latin-Amerika og Afrika er viktige markeder. I Brasil er hvert fjerde offshorefartøy kontrollert av norske rederier.